Teollinen muotoilu

Desartissa tuotekehitys- ja muotoiluprojektin vaiheet suunnitellaan aina yksilöllisesti jokaisen projektin vaatimalla tavalla.

Muotoiluprojektin kulku voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:


1. Projektin suunnittelu

Muotoilutoimisto Desart
Muotoilutoimisto Desart
Muotoilutoimisto Desart
Muotoilutoimisto Desart

2. Luonnosvaihe

Muotoilutoimisto Desart
Muotoilutoimisto Desart
Muotoilutoimisto Desart
Muotoilutoimisto Desart

3. Suunnitteluvaihe

Muotoilutoimisto Desart
Muotoilutoimisto Desart
Muotoilutoimisto Desart
Muotoilutoimisto Desart

4. Prototyyppivaihe

Muotoilutoimisto Desart
Muotoilutoimisto Desart
Muotoilutoimisto Desart
Muotoilutoimisto Desart

5. Tuotteistaminen

Graafinen suunnittelu

Graafisen suunnittelun avulla tuotteen tai yrityksen imagoa ja graafista ilmettä voidaan parantaa. Desart tarjoaa teollisen muotoilun lisäksi myös graafisen alan osaamista, jota voidaan hyödyntää muun muassa tuotemerkkien, lomakkeiden, esitteiden, julisteiden, tuoteteippien ja pakkausten suunnittelussa. Desart voi toteuttaa myös kuvitusta esim. tuote-esitteisiin