Teollinen muotoilu Tampere

Teollisen muotoilun ominaisuuksia

Teollinen muotoilu on osa tuotekehitysprosessia, joka muodostaa tuotteen keskeiset kilpailuedut; käytettävyyden ja muotoilun. Tekniset ominaisuudet eivät yksin ratkaise tuotteen menestystä vaan huipputuotteen tulee myös näyttää hyvältä.

Viimeaikojen nopea tekninen kehitys on mahdollistanut myös teollisen muotoilun työtapojen ja prosessien uudistumisen. Kolmiulotteista muotoilua, pikamallitekniikoita, protooling pikavalmistusta yms. työskentelytapoja käyttäen saadaan aikaan uusia ratkaisuja tuotekehitykseen.

Paras tulos saavutetaan kun muotoilija on mukana tuotekehitysryhmässä jo tuotekehitysprojektin alkuvaiheessa, sillä hyvä muotoilija tuntee myös materiaali- ja tuotantovaihtoehdot.

Muotoilutoimisto Desart
Muotoilutoimisto Desart
Muotoilutoimisto Desart
Muotoilutoimisto Desart