Teollisen muotoilun ominaisuuksia

  • Parantaa tuotteen ominaisuuksia – optimointi / testaus
  • Alentaa valmistuskustannuksia – materiaalien valinta / tuotanto
  • Lisää tuotteen turvallisuutta – ergonomia / turvamääräykset
  • Parantaa tuotteen käyttöä – ohjeet, symbolit ja ergonomia
  • Viestii muodoillaan valmistajan haluamia asioita – tuotedesign