Teollinen muotoilu
 

Desartissa tuotekehitys- ja muotoiluprojektin vaiheet suunnitellaan aina yksilöllisesti jokaisen projektin vaatimalla tavalla.

Muotoiluprojektin kulku voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

1. Projektin suunnittelu

 • Muotoilutarpeen kartoitus ja räätälöinti
 • Aikataulut, sopimukset ja projektisuunnitelma
 
 
 

2. Luonnosvaihe

 • Konseptisuunnittelu, 3D design luonnokset
 • 3D pohjautuvat pikamallit, hahmomallit, pienoismallit
  

 

 

3. Suunnitteluvaihe

 •  Muotoiluyksityiskohtien viimeistely
 • Tietokoneavusteiset konstruktio- ja mitoituskuvat
 • Tuotegrafiikka (tuoteteipit, värityssuunnittelu yms.)
 • Pakkaussuunnittelu, kasausohjeet, esiteet
 • Yritysgrafiikka (esitteet, käyntikortit, lomakkeet)
 • Käyttöliittymäsuunnittelu (ikonit, symbolit)
 • Tuotteen jatkokehittäminen
 
 

4. Prototyyppivaihe

 • Muotoilun, konstruktion ja markkinoinnin testauksia varten voidaan käyttää joitakin seuraavista vaihtoehdoista
 • Pikamallit (sla, sls, yms.)
 • Koneistetut protomallit’
 • Pehmytmuottivalumallit (koe-erät)
 • Pikamuottipuristeet yms.

Graafinen suunnittelu

Graafisen suunnittelun avulla tuotteen tai yrityksen imagoa ja graafista ilmettä voidaan parantaa. Desart tarjoaa teollisen muotoilun lisäksi myös graafisen alan osaamista, jota voidaan hyödyntää muun muassa tuotemerkkien, lomakkeiden, esitteiden, julisteiden, tuoteteippien ja pakkausten suunnittelussa. Desart voi toteuttaa myös kuvitusta esim. tuote-esitteisiin